Langrennsgruppa i Skogn IL har tilbud til barn og unge i alle aldre – fra de som nettopp har fått sine første par ski, til utøvere i verdenseliten.

Barmarkstrening:
Om høsten arrangeres barmarkstrening i området ved Hynnesgruva. Dette foregår hver lørdag kl 10.00, og treningsturen varer i ca 1,5 time. Oppstart for sesongen opplyses det om på skigruppas hjemmesider. De sprekeste tar med staver og løper intervaller oppover bakkene, mens mange både med og uten staver nøyer seg med å gå en trivelig tur for å holde formen vedlike. På disse treningturene deltar også interesserte fra våre naboklubber, så vi kan ha treningsgrupper på opp mot 40 stykker. Aldersspennet er fra ca 6 år til pensjonistalderen. Alle er hjertelig velkomne.

Barmarkssamling:
I løpet av høsten arrangerer langrenn barmarkssamling en eller to lørdager. Her vil det bli to økter om dag med lunsj mellom øktene. Vi samler stor og små og baserer samlingen på opplevelse og leik.

Vi satser også på å gjennomføre den tradisjonelle skisamlingen i Funesdalen i månedsskiftet november/desember. Denne har blitt avlyst i to år nå pga korona, men i år tror vi at det går fint å gjennomføre samlingen. !

 Mer info vil bli lagt ut.

Skileik:
Skileik arrangeres for de minste i området rundt Torsbustaden og ved hoppbakkene når vær og føre tilsier det. Her får ungene øvd seg på å gå på ski, hoppe og annen lekpreget aktivitet. Følg med på våre nettsider for informasjon om oppstart.

Skitrening:
Etter høstferien har vi fast treningskveld der vi i samarbeider med Markabygda. Så lenge forholdene tilsier blir det rulleski, deretter i en overgangsfase løping/elghufs inntil snøen kommer. Såfremt forholdene tilsier det blir det da ski, sted avtales.

Levanger Ski: Dette er et tilbud til utøvere som har begynt på ungdomsskolen. Her deltar utøvere fra alle klubbene i Levanger. Torsdager er faste treningsdager for denne gruppa. 

Telenorkarusell:
Skigruppa prøver å avholde 4 Telenorkaruelssrenn hver sesong – fortrinnsvis i Torsbustaden. Alle skiinteresserte er hjertelig velkomne, fra de aller minste på sine første par ski, til seniorer som har lyst til å måle krefter med f.eks naboen. Datoer for poengrenn annonserers ved sesongstart. Påmelding før start. Startkontigent kr. 100 betales ved første renn en deltar på og dekker alle renn.

Levangerkarusell:
Skogn ILs skiløpere oppfordres til å delta på Levangerkaruell. Levangerkarusell er en rekke skirenn som avholdes på de ulike stadionene i kommunen, med deltakere fra og med 8 år. Her får deltakerne prøvd seg på ulike stilarter og type renn. Premiering etter siste renn. Påmelding betales av skigruppa, og interesse for deltakelse meldes til Geir Svendgård-Roe.  Terminliste for Levangerarusellen legges ut på våre nettsider.

 

Alle som deltar i aktivitet i Skogn IL ski må være medlemmer av Skogn IL eller annen klubb.

Kontaktperson er Øystein Veske tlf: 468 91 471, e-post: veske@ntebb.no