Bli medlem

Betaling av medlemskap i Skogn IL sykkel for 2016 skjer i to trinn.

Det er viktig å bemerke at du ikke kan betale inn kun på en konto; du må gjøre det slik det står beskrevet under.

For å bli medlem i sykkelgruppa, så må du også være medlem i Skogn IL hovedlaget. Det forventes at alle som deltar på Skogn IL sine sykkeltreninger betaler treningsavgift til sykkelgruppa og medlemskontingent til hovedlaget. Totalt kr 300,-.  

Trinn 1:

For å bli medlem i hovedlaget så betales det inn kr 100,- til konto.nr: 4421 06 62119 Oppgi navn, adresse og alder.

Trinn 2:

For å bli medlem i Sykkelgruppen så betales det inn kr 200,- til kont.nr: 4202 53 85211 Oppgi navn, adresse, mobnr og epost.

Når dette er gjort så er du medlem av sykkelgruppa og kan løse ut aktivlisens.https://skogn-il.no/bestille-lisens/?avdeling=sykkel