BMX

BMX-bane på Skogn

Link til facebook

Skogn IL har registrert en økende interesse for BMX-sykling og bruk av skateboard. For å oppmuntre til denne type aktivitet etablerer Skogn IL på forsommeren 2014 en BMX-bane som en del av Reemyra stadion (skateboard-bane bygges trolig i 2015-2016). Skogn IL vil ved å legge til rette for dette anlegget og denne aktiviteten, ta et viktig samfunnsansvar ved at vi får og beholder flere unge i fysisk aktivitet.

Barn og ungdom i Levanger kommune har mange anlegg for å drive organisert aktivitet og idrett. Men en del barn og unge ønsker ikke å delta i den organiserte idretten. En del ungdom har tidligere deltatt i organisert idrett (f.eks ski, håndball, fotball), men har kanskje følt at det har blitt for seriøst og dermed sluttet med dette. Og altfor mange slutter dermed helt med fysisk aktivitet. I tillegg ser vi en samfunnsutvikling der svært mange barn og unge er fysisk inaktive helt fra de er små, noe av dette kan skyldes mangel på anlegg for å drive uorganisert idrett.

Vårt område for BMX er på hele fem dekar, det vil si nesten en hel fotballbane. Det lages i disse dager tre sykkelbaner, hver på knappe 200 meter. De tre banene skal dekke tre ferdighetsnivå; nybegynner, videregående og eksperten. Banen bygges opp med hopp og doserte svinger, med ulike ferdighetskrav.

Vi har i prosjektet satt opp et to meters høyt gjerde langs banen og jernbanelinja (lengde ca 300 meter), dette for å unngå at barn/unge passerer jernbanelinja ved Reemyra stadion. I tillegg vet vi at ved å legge til rette for BMX-sykling på et lukket område, bidrar vi til økt trafikksikkerhet og bedre sykkelferdigheter for barn og unge. Dette viser at Skogn IL tar samfunnsansvar både for helse og sikkerhet blant barn og unge.

BMX-banen vil etter det vi kjenner til bli den største og beste av sitt slag i Midt-Norge. Og vi har allerede merket stor interesse for anlegget langt utenfor kommunens grenser.

Å bygge BMX-bane er ressurskrevende, både i forhold til dugnadsinnsats og penger. Skogn IL har søkt om spillemidler for nærmiljøanlegg, men er ikke sikret dette inneværende år. Vi er avhengige av støtte fra næringsliv og kommune for å få realisert anlegget.
BMX-banen er kostnadsberegnet til ca kr 500.000 og åpnes søndag 15. juni 2014 kl 14.

Prosjektorganisering:

Prosjektgruppe
Stig H. Søraker, prosjektleder/marked
Hans B. Mejdal, dugnad
Terje Lund, økonomi
Roar Kløvjan, grunnarbeid
Olav Kløvjan, bygg
Jørgen Pedersen, bane

Ungdomskontakter
Sigve B. Mejdal
Simen Kvamstad

Styringsgruppe
Erling Brenne, leder Skogn IL
Kenneth Eriksen, leder Skogn IL sykkel

Kontakt
Stig H. Søraker
Mobil 97074308
E-post stig.soraker@ntebb.no