Skogn IL Allidrett har et tilbud for barn fra 1-10 år

 

Tirsdager kl 17.00-18.00.

For førskolebarn (1-5 år) er det foreldrestyrt frilek i Skognhallen med Allidretten sitt utstyr. Her har vi fokus på lek og skape en aktiv møteplass for de minste. Alle førskolebarn er velkommen med foresatte. 

 

Tirsdager kl 18.00-19.00.

Allidrett for 1-4 trinn. Arena flytter seg noe etter type aktivitet, og vi bruker både Skognhallen, Reemyra og Torsbustaden skisenter. 

Skogn IL Allidrett samarbeider godt med de andre særidrettene i Skogn IL og har som mål å introdusere barn for ulike aktiviteter og idretter gjennom året, både av de idrettslaget tilbyr selv og andre aktiviteter i Levanger kommune. Allidretten skal være en sosial møteplass med fokus på mestring og lav terskel for deltakelse. Tilbudet til Skogn IL Allidrett er gratis, men alle må være medlemmer i Skogn IL. Vi bruker facebook og Hoopit som interne informasjonskanaler.

Se vedlegg for mer info om hvilken aktivitet som gjelder den enkelte uke.

 

Kontaktperson
Elin Bjørnstad
Leder allidrett
Mobil: 90505621
E-post: elin.a.bjornstad@gmail.com

Styret i allidrett

Bli medlem
Foreldre/ foresatte bes om å registrere seg og sine barn som medlem i klubben.

Registrer deg/ditt barn som medlem