Skogn IL Allidrett har et tilbud for barn fra 1-10 år

Hvilken dag allidretten blir på 2022/2023 er ennå ikke fastsatt, infomasjon kommer fortløpende.

For førskolebarn er det foreldrestyrt frilek i Skognhallen med Allidretten sitt utstyr. Her har vi fokus på lek og skape en aktiv møteplass for de minste. Alle førskolebarn er velkommen med foresatte.

Allidrett for 1-4 trinn. Denne gruppa deles igjen i to grupper etter alder. Arena flytter seg noe etter type aktivitet, og vi bruker både Skognhallen, Reemyra og Torsbustaden skisenter.

Skogn IL Allidrett samarbeider godt med de andre særidrettene i Skogn IL og har som mål å introdusere barn for ulike aktiviteter og idretter gjennom året, både av de idrettslaget tilbyr selv og andre aktiviteter i Levanger kommune. Allidretten skal være en sosial møteplass med fokus på mestring og lav terskel for deltakelse. Tilbudet til Skogn IL Allidrett er gratis, men alle må være medlemmer i Skogn IL. Vi bruker facebook og Hoopit som interne informasjonskanaler.

Kontaktperson
Elin Bjørnstad
Leder allidrett
Mobil: 90505621
E-post: elin.a.bjornstad@gmail.com

Styret i allidrett

Bli medlem
Foreldre/ foresatte bes om å registrere seg og sine barn som medlem i klubben.

Registrer deg/ditt barn som medlem