Medlemsskap i Skogn IL

Medlemskontingent

Alle utøvere og ledere må betale kontingent til Skogn IL for å få lov til å representere klubben.

Skogn IL vil fra og med 01.01.2022 ta i bruk Hoopit som klubbverktøy for medlemsregister og klubbadministrasjon. Hoopit har en egen app som alle kan benytte til å kommunisere med medlemmene innen den gren de tilhører eller benytte chat for personlige meldinger, bane- og aktivitetskalender mm.

Bli medlem via Hoopit

Foreldre/ foresatte bes om å registrere seg og sine barn som medlem i klubben.

Registrer deg/ditt barn som medlem

Vi ønsker at så mange som mulig er med og støtter oss ved å registrere seg og betale medlemskontingent. Få gjerne med hele familien. Skogn IL ønsker å holde satsene på kontingenten lav. Så kan de ulike gruppene og lagene prise sin aktivitet med treningsavgifter i forhold til gruppens økonomi og prisen på aktiviteten.

Medlemskapet i Skogn IL er inngangsdøren for å kunne delta i aktiviteter i idrettslaget. Man regnes som medlem etter å ha betalt medlemskontingent, og medlemsskapet følger kalenderår gjeldende fra 1.januar til 31.desember. Kontingent betales til Hovedlaget etter mottatt betalingskrav via Hoopit. Når kontingenten er betalt, er man medlem i Skogn IL. Kr. 100.- per medlem. (Barn under skolealder kr. 50,-)

Alle barn som er medlem av Skogn IL (medlem er man når kontingent er betalt) og deltar i organisert aktivitet i klubbens regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring. Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år.

Kontingent må ikke forveksles med treningsavgift o.l. Medlemskontingenten betales til Hovedlaget mens treningsavgiften betales til den enkelte sportsgren.

Fritidskortet i Levanger- støtte til fritidsaktiviteter for barn og unge i familier med økonomiske utfordringer. Gå inn på www.Levanger.friskus.com og «Fritidskortet».

Tilbake