Medlemskap i Skogn IL

Medlemskontingent

Alle utøvere og ledere må betale kontingent til Skogn IL for å få lov til å representere klubben.

Skogn IL vil fra og med 01.01.2022 ta i bruk Hoopit som klubbverktøy for medlemsregister og klubbadministrasjon. Hoopit har en egen app som alle kan benytte til å kommunisere med medlemmene innen den gren de tilhører eller benytte chat for personlige meldinger, bane- og aktivitetskalender mm.

Bli medlem via Hoopit

Foreldre/ foresatte bes om å registrere seg og sine barn som medlem i klubben.

For å bli medlem lager du deg en bruker i Hoopit og velger idrettslag/gruppe for deg eller ditt barn. Denne dataen går da automatisk til Norges Idrettsforbund (NIF), og du vil motta en e-post fra NIF hvor du å bekrefte medlemsskap i Skogn Idrettslag (Ikke kommet e-post? Husk å sjekke søppelpostkassen). Når det er gjort vil du motta en betalingsforespørsel på Hoopit for å betale medlemskontigent i Skogn IL.

Registrer deg/ditt barn som medlem

Vi ønsker at så mange som mulig er med og støtter oss ved å registrere seg og betale medlemskontingent. Få gjerne med hele familien. Skogn IL ønsker å holde satsene på kontingenten lav. Så kan de ulike gruppene og lagene prise sin aktivitet med treningsavgifter i forhold til gruppens økonomi og prisen på aktiviteten.

Medlemskapet i Skogn IL er inngangsdøren for å kunne delta i aktiviteter i idrettslaget. Man regnes som medlem etter å ha betalt medlemskontingent, og medlemsskapet følger kalenderår gjeldende fra 1.januar til 31.desember. Kontingent betales til Hovedlaget etter mottatt betalingskrav via Hoopit. Når kontingenten er betalt, er man medlem i Skogn IL. Kr. 100.- per medlem. (Barn under skolealder kr. 50,-). I tillegg til selve avgiften tilkommer et mindre betalingsgebyr fra Hoopit.

Alle barn som er medlem av Skogn IL (medlem er man når kontingent er betalt) og deltar i organisert aktivitet i klubbens regi er forsikret.

Kontingent må ikke forveksles med treningsavgift o.l. Medlemskontingenten betales til Hovedlaget mens treningsavgiften betales til den enkelte sportsgren.

Fritidskortet i Levanger- støtte til fritidsaktiviteter for barn og unge i familier med økonomiske utfordringer. Gå inn på www.Levanger.friskus.com og «Fritidskortet».

Tilbake