Barn mellom 13 og 19 dekkes av forsikring som dekkes av lagsavgiften som innbetales til Norges fotballforbund. Alle barn (0-12 år) som er medlem av en fotballklubb tilsluttet Norges Fotballforbund, er forsikret gjennom en felles barneidrettsforsikring i regi av Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité.

Mer info vedrørende forsikring

BRUK leggbeskyttere ved treninger og kamper.

Hvis ikke – NULL forsikring når uhellet er ute. Trener og oppmenn er ansvarlig for å følge opp dette.

Aktivitetsavgift 2022

Alder Pris
7 år kr 630
8 år kr 890
9 år kr 1500
10 år kr 1800
11 år kr 1800
12 år kr 1800
13 år kr 2000
14 år kr 2800
16 år kr 3100
17 år kr 3100
19 år kr 3100

All betaling og registrering av aktivitetsavgift skjer nå gjennom Hoopit.

Betalingsfrister

  • G/J 13 År og oppover: 01.04
  • G/J 9-12 År: 01.05
  • Knøtt (7-8 år): 01.06