Priser leie av Skognhallen

  • Lag og organisasjoner innenfor kommunen: 320 kr/t
  • Lag og organisasjoner utenfor kommunen: 420 kr/t

For booking i helger kontakt:

leder.handball@skogn-il.no

Tlf; 95250406

Priser leie av kaféen

  • Kafè 300 kr/t eller 1500 kr/dag (7,5t)
  • Kjøkken 200 kr/t eller 1500 kr/dag (7,5t)
  • Møteloft 150 kr/t eller 700 kr/dag (7,5t)

For booking kontakt: 

leder.handball@skogn-il.no

Tlf; 95250406