Verv Navn/e-post Telefon
Styrets leder Kåre Trælnes 48994888
Nestleder Rune Kvarsvik 41248966
Kasserer Siw Beate Fossen 93025381
Byggteknisk-/Baneansvarlig Rune Kvarsvik 41248966
Utstyrsansvarlig Morten Andersen 41695882
Kiosk og utleie    
     

Andre roller

Verv Navn/e-post Telefon
Lag og påmeldingsansvarlig (FIKS) Kåre Trælnes 48994888
Sportslig Leder Eric Berget 92637402
Trenerveiledere

Andreas Vavik

Robert Nielsen

45017374

93898252

Rekruteringsansvarlig Einar K. Skei 41474547
Fair PLay-ansvarlig Mari E. Jessen 41235572
Dommeransvarlig Ingrun Lundsvoll 95150132
Dommerregning-ansvarlig Siw Beate Fossen 93025381
Driftkoordinator Baner Robert Nielsen 93898252

På valg ved neste årsmøte i 2024 (Årsmøte for 2023)

Verv: Navn: På Valg? Neste valg
Styreleder Kåre J. Trælnes Valgt for ett år 2024
Nestleder Rune Kvarsvik Valgt for to år 2025
Kasserer Siw Beate Fossen Valgt for to år 2025
Sekretær      
Kiosk og Utleie   På Valg 2023
Utstyrsansvarlig Morten Andersen Valgt for to år 2025
Byggteknisk/Baneansvarlig Rune Kvarsvik Valgt for to år 2025