Tittel Navn Telefon
Leder Bjørn Odin Vist 40654430
Kasserer Arild Hegdal 91180336