Etter å ha gått over til nye måter å registrere medlemmer i Skogn IL ble tallenes tale så beskjedne at styreleder foreslår mot slutten av 2019 å sette sammen et arbeidsutvalg for å prøve å komme opp med tiltak for å øke aktiviteten og forbedre medlemstallet.  
 
Hovedmålet gitt av styret i Skogn IL var å bidra til folkehelse og sunn aktivitet for barn, unge og voksne i lokalsamfunnet. Og tre delmål som følger:
– Få flere barn og unge til å begynne med aktivitet/idrett. 
– Få flere barn og unge til gjerne å drive med mer enn en idrett/aktivitet. 
– Få flere ungdom og voksne til å fortsette lengre med aktivitet/idrett. 

Arbeidsutvalget for rekruttering la ut en anonym spørreundersøkelse i november 2020 på hjemmesiden og Facebook. Svarresponsen var på 248 besvarelser, og vi takker nok en gang til alle som bidro der! Dette har vært grunnlaget for det arbeidet som arbeidsgruppa har brukt til å utarbeide en rapport som ble gitt til styret i Skogn IL i august 2021.

Nederst på siden kan du lese hele den ferdige rekrutteringsrapporten.

På side 8 i rekrutteringsrapporten er mål og delmål definert, samt en oversikt over de endelige forslag til tiltak som er gitt videre i rapporten.

Arbeidsutvalget for Rekruttering ble takket for godt utført arbeid av styreleder i Skogn IL den 7.februar 2022:

Til stede var (fra venstre) Erlend Malum, Andreas Loe Brenne, Camilla Støre, Lars Ringstad og Tommy Gustad. De to som ikke fikk vært med denne kvelden var Håvard Jermstad og Grethe Johansen.

Styret i Skogn IL hadde også et møte med representanter fra Nessegutten og Idrettskretsen i slutten av januar i år. Dette skulle være med å gi et litt bedre grunnlag for å vurdere om Skogn IL skal organisere all aktivitet med felles aktivitetstilbud opp til 10 år.

Styret vil prøve forslaget på årsmøtet og da at allidrett Skogn IL skal inneha alle idretter for barn til og med 8 år (ut 2.klasse). På årsmøtet vil også forslaget om klubbhåndbok bli presentert.

Her er de 8 tiltakene fra AU rekruttering som har vært behandlet i styret i Skogn IL, og som det jobbes aktivt videre med: