Varsling i norsk idrett.

Skogn IL ønsker å være en trygg arena for alle våre medlemmer, gjestelag og tilskuere. Det er viktig om du har opplevd eller vært vitne til hendelser, handlinger eller oppførsel som du tenker at bryter med idrettens regler at du sier fra om dette. I Skogn IL tar vi alle varsler om kritikkverdige forhold på alvor.

Når ett varsl ankommer oss i Skogn IL, vil det være sekretær, Marie Wanderås og sportlig koordinator Einar Skei, som mottar varselet. Dersom du har spørsmål  om varlingsaker eller om du er usikker på om det du sitter inne med faktisk er ett varsel kan du kontakte oss direkte på mail så vil vi hjelpe deg med veien videre.

Kontaktinformasjon til oss finner du her: Kontakt noen i hovedstyret

Hva betyr det å varsle?

Å varsle betyr å si fra eller advare om kritikkverdige eller ulovlige hendelser eller handlinger.

Målet med å varsle er å si ifra til en person som kan gjøre noe med det som er skjedd, ivareta personen som eventuelt er blitt utsatt for noe kritikkverdig, og stoppe at det skjer igjen.

Hva er kritikkverdige forhold? 

Eksempler på kritikkverdige forhold kan være underslag av penger, trakassering fra trener, mobbing fra andre utøvere, juksing i konkurranser, rasistiske utrop, diskriminerende oppførsel med mer.

Her kan du lese mer om hva du kan varsle om: Hva kan jeg varsle om?

Her kan du varsle: Jeg vil varsle

Forøvrig kan du lese mer om hva som er greit og ikke i norsk idrett her: https://www.idrettsforbundet.no/tema/