Arrangørhåndbok

NHF Region nord
ønsker å skape en best mulig sportslig ramme rund våre kamper, og vil derfor oppfordre alle arrangører til noen faste rutiner både før, under og etter kampene. Dette gjør vi for å gjøre arrangementene bedre, slik at håndballkamper blir morsomme og opplevelsesrike for alle aktører. Vi gjør oppmerksom på at dette er for våre regionale serier.

Les mer på : https://www.handball.no/regioner/region-nord/