Forreldrevettregler

 •  Stimuler og oppmunter ditt barn til å delta
  – ikke press.
 • Møt opp på trening og kamp
  – barna ønsker det.
 • Gi oppmuntring til alle spillerne
  – ikke bare ditt eget barn.
 • Gi oppmuntring i medgang og motgang
  – ikke kritikk.
 • Respekter trener/lagleders bruk av spillere
  – seriøse innspill kan du gi etter trening/kamp.
 • Se på dommeren som en veileder
  – respekter avgjørelsene.
 • Spør om kampen var morsom og spennende
  – ikke bare om resultatet.
 • Sørg for riktig og fornuftig utstyr
  – men ikke overdriv.
 • Tenk på at det er ditt barn som spiller håndball
  – ikke du.
 • Vis respekt for det arbeidet klubben gjør
  – tilby din hjelp og delta i klubbarbeidet.