Arrangørhåndbok

NHF Region Midt-Norge
ønsker å skape en best mulig sportslig ramme rund tvåre kamper, og vil derfor oppfordre alle arrangører til noen faste rutiner både før, under og etter kampene. Dette gjør vi for å gjøre arrangementene bedre, slik at håndballkamper blir morsomme og opplevelsesrike for alle aktører. Vi gjør oppmerksom på at dette er for våre regionale serier.

Les mer i Håndbok for arrangører