Dommere

VIKTIG: Lagledere må ta kontakt med Dommeren dagen før kamp, for å forsikre seg att dommer kommer til avtalt tid.
HUSK: Lagledere/trener må ta kontakt ved avlysing/ flytting av kamper.

 

DOMMERE 
Ida Maria B. Eriksen 99103949
Jennie Olafsen Aunet 95522388
Synnøve K. Sørensen 97761475
Ane Lundsvoll 96013521
Sondre Stene 93672470
Mie Grønnesby 92161534
Helene Dalen 40102642
Nilsine Øverland 95912069
Frida Aspås 98420673
Einar Flovik 45831074
Mats Rudi 47359133
Håkon Ivar Brende 46953031
Adrian Bakken 41775147
Håkon Hallan 45843954
Teodor Mäntynen 40498933
Cecilie Løvli 40395434
Iben Kjølsvik 40547603
Kaja Torsvik Løvli 47524032
Tilde Augdal Lindsve 91114010
Una Grønnesby 92318806
Sondre G. Hermo 90864826
Sander Skogmo 97523383
Patrick Mosling 47857509
Odin Skilbrigt 45147025
Leo Dalen 47831953

 

DOMMERE MÅ MØTE OPP I GOD TID FØR KAMPSTART, OG TA KONTAKT MED TRENERNE TIL LAGENE.

 

Jenter/gutter 8- 9 år spiller 5´ er

Jenter/gutter 10- 11år spiller 7´er

Jenter 12 år spiller 7´er

Gutter 12 år spiller 9´ er

 

Betaling for 5´er og 7´er kamper er 100kr

Betaling for 9´er er 200kr

 

All utbetaling sjer i kassa som er i kiosken

 

VIKTIG: Oppmann/trener må ta kontakt ved avlysing eller flytting av kamper.

 

Hilsen Dommeransvarlig

 

Ingrun Lundsvoll  95150132