Dugnader ski

flere

Som alle ideelle organisasjoner er også skigruppa avhengig av dugnadsinnsats for å drive våre aktiviteter. Vi er svært takknemlige for alle som stiller opp og hjelper oss, og er heldige som har mange dedikert og ivrige ski- og hoppentusiaster som stiller opp når det er behov for det.

Noen dugnader er faste hvert år:

Selge lodd for Skiforbundet
Kiosksalg under skiarrangement

Internt i skigruppa har vi i tillegg til dugnadsarbeidet i forbindelse med arrangement, også dugnader på vedlikehold av skihytter, hoppanlegg, rydding og klargjøring av skitraseer osv.