Dugnader

DUGNAD SOM HÅNDBALLGRUPPA ARRANGERER:  

Klubben gjennomfører 1  dugnad pr sesong, denne gjennomføres før jul. Inntektene fra denne dugnaden går til drift av håndballgruppen for å dekke noe av utgiftene som løper i løpet av sesongen. (Hall-leie, seriepåmelding, dommergodtgjørelse og øvrige utgifter til Region Nord). Alle spillere (foresatte) som trener og spiller i Skogn IL Håndball må delta på denne dugnaden.

HALLVAKTORDNINGEN:

Skogn il håndballgruppa har ansvaret for å stille med hallvakter i helger det er kamper. Når vi er hallvakt jobber vi for Levanger kommune som halleier og inntektene går til drifta av håndballgruppa. Hallvaktene fordeles på alle lag som spiller for Skogn.