Dugnader

DUGNADER SOM HANDBALLGRUPPA ARRANGERER:  

Klubben gjennomføre 2 dugnader pr sesong, en før jul og en etter jul. Inntektene fra denne dugnaden går til drift av handballgruppen for å dekke alle utgifter som løper i løpet av sesongen (Hall-leie, seriepåmelding, dommergodtgjørelse og øvrige utgifter til Region Nord). Alle spillere (foresatte) som trener og spiller i Skogn IL Handball må delta på disse dugnadene.

Sesongens første dugnad er godt i gang og er salg av pakke med 3 spekepølser. Forventet utlevering av disse til lagene er ca 8. desember 2016.

Sesongens andre dugnad er enda ikke klarlagt, men info vil komme så fort dette er klart.

HALLVAKTORDNINGEN:

Nytt av året er at den tradisjonelle hallvaktordningen utgår. Skogn IL Håndball har ansatt seniorspiller Pawel Bilko som vaktmester i ukedagene. Det vil si at hallvaktordningen blir kortet veldig inn på og kun blir gjeldende i helger det er kamper. Når vi er hallvakt jobber vi for Levanger kommune som halleier og inntektene går til drifta av håndballgruppa.