Aktivitetsavgift 2018

Barn mellom 13 og 19 dekkes av forsikring som dekkes av lagsavgiften som innbetales til Norges fotballforbund.

Alle barn (0-12 år) som er medlem av en fotballklubb tilsluttet Norges Fotballforbund, er forsikret gjennom en felles barneidrettsforsikring i regi av Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité.

Mer info vedr. forsikring gå inn her…

BRUK leggbeskyttere ved treninger og kamper.

Hvis ikke – NULL forsikring når uhellet er ute.

Trener og oppmenn er ansvarlig for å følge opp dette.

Aktivitetsavgift 2018

for J/G 7-8-9-10-11-12-13-14-16

Dette skjer på denne siden Aktivitetsavgift 2018.

TRENINGSAVGIFT 2017

7 år  780
8 år  780
9 år  1350
10 år  1660
11 år  1660
12 år  1660
13 år  1870
14 år  2700
16 år  3000
Vinter  0

 

DETTE DEKKER TRENINGSAVGIFTEN:

  • Aktivitetsavgiften går til:
  • Forsikring av spillere (lag-forsikring).
  • Utstyr til lagene
  • Påmeldingsavgifter til serie og cuper
  • Baneleie, vedlikehold og drift av klubbhus, baner og anlegg
  • Dommerhonorar og gebyrer
  • Generell klubbutvikling

Trenger du/dere betalingsutsettelse? Send mail til Gina Søraker el. Harald Røstad