Aktivitetsavgift 2017

Barn mellom 13 og 19 dekkes av forsikring som dekkes av lagsavgiften som innbetales til Norges fotballforbund.

Alle barn (0-12 år) som er medlem av en fotballklubb tilsluttet Norges Fotballforbund, er forsikret gjennom en felles barneidrettsforsikring i regi av Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité.

Mer info vedr. forsikring gå inn her…

BRUK leggbeskyttere ved treninger og kamper.

Hvis ikke – NULL forsikring når uhellet er ute.

Trener og oppmenn er ansvarlig for å følge opp dette.

Aktivitetsavgift 2017

for J/G 7-8-9-10-11-12-13-14-16

Fra sesongen 2017 tar fotballgruppa i bruk ny måte å registrere spillere og betale aktivitetsavgifter på.

Dette skjer på denne siden Aktivitetsavgift 2017.

TRENINGSAVGIFT 2017

7 år  650
8 år  650
9 år  1 200
10 år  1 400
11 år  1 400
12 år  1 400
13 år  1 600
14 år  2 050
16 år  2 250
Vinter  850

 

DETTE DEKKER TRENINGSAVGIFTEN:

  • Aktivitetsavgiften går til:
  • Forsikring av spillere (lag-forsikring).
  • Utstyr til lagene
  • Påmeldingsavgifter til serie og cuper
  • Baneleie, vedlikehold og drift av klubbhus, baner og anlegg
  • Dommerhonorar og gebyrer
  • Generell klubbutvikling

Vintertreningsavgift kommer i tilleg for de som trener vinter

Trenger du/dere betalingsutsettelse? Send mail til [email protected] el. [email protected]