Aktivitetsavgift 2021

Barn mellom 13 og 19 dekkes av forsikring som dekkes av lagsavgiften som innbetales til Norges fotballforbund.

Alle barn (0-12 år) som er medlem av en fotballklubb tilsluttet Norges Fotballforbund, er forsikret gjennom en felles barneidrettsforsikring i regi av Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité.

Mer info vedr. forsikring gå inn her…

BRUK leggbeskyttere ved treninger og kamper.

Hvis ikke – NULL forsikring når uhellet er ute.

Trener og oppmenn er ansvarlig for å følge opp dette.

Aktivitetsavgift 2021

for J/G 7-8-9-10-11-12-13-14-16

Registrer spillere og betal aktivitetsavgift 2021

TRENINGSAVGIFT 2021

7 år  630
8 år  890
9 år  1500
10 år  1800
11 år  1800
12 år  1800
13 år  2000
14 år  2800
16 år  3100
17 år 3100
19 år 3100

 

DETTE DEKKER TRENINGSAVGIFTEN:

         Aktivitetsavgiften går til:

  • Forsikring av spillere (lag-forsikring).
  • Utstyr til lagene
  • Påmeldingsavgifter til serie og cuper
  • Baneleie, vedlikehold og drift av klubbhus, baner og anlegg
  • Dommerhonorar og gebyrer
  • Generell klubbutvikling

Trenger du/dere betalingsutsettelse?
Send mail til Gina Søraker el. Silje Aabakken