Hopp og kombinert

hopp

– Treninger i hoppbakkene for alle aldersgrupper

– Hopputstyr kan lånes av klubben

– Trene langrenn sammen med langrennsgruppa for de som vil være med på kombinert

– Mulighet for å hoppe i plastbakker på sommeren

– Delta på kretsrenn i både hopp og kombinert

– Fra 13 års alderen tilbys alle å være med i Team Nord-Trøndelag, der det er felles treninger for alle i fylket.

Følg med på nettsidene for treningsoppstart, eller ta kontakt med Tine Ringstad (tlf 95974184) for mer informasjon.