Hovedmål for Idrettsskolen

Bakgrunnen for Idrettsskolen (tidligere Allidretten) er barneidrettsbestemmelsene som sier at barn skal ha tilbud om variert trening styrt av en egen gruppe i idrettslaget. Skogn Idrettsskole er et tilbud for barn til og med 4. klasse. Barn fra og med 5. klasse har tilbud gjennom særidrettene.

Miniidretten ligger under Idrettsskolen og gjelder barn fra 0 (fra de kan å gå) t.o.m. 5 år. Dette er et tilbud basert på frilek hvor foreldrene selv har ansvar for barna under aktiviteten.

«Barneidretten skal tilrettelegges som allsidig idrettsopplæring hvor det tas sikte på å stimulere barnas fysiske, psykiske og sosiale utvikling, og gi en opplæring og innføring i flere idretter.»

Pkt. 2 i Bestemmelser om barneidretten:

Et godt barneidrettstilbud kjennetegnes ved:

  • at barna trives
  • at flest mulig ønsker å delta
  • at det utvikler barna fysisk, psykisk og sosialt
  • at opplæringen er tilpasset barnets alder, utvikling og behov
  • at barn opplever mestring og framgang gjennom individuell veiledning og  oppmuntring
  • at treningen er lekbetont