Hovedmål for Allidretten

Bakgrunnen for Allidretten er barneidrettsbestemmelsene som sier at barn skal ha tilbud om variert trening styrt av en egen gruppe i idrettslaget. Skogn IL Allidrett er et tilbud for barn til og med 4. klasse. Barn fra og med 5. klasse har tilbud gjennom særidrettene.

«Barneidretten skal tilrettelegges som allsidig idrettsopplæring hvor det tas sikte på å stimulere barnas fysiske, psykiske og sosiale utvikling, og gi en opplæring og innføring i flere idretter.»

Pkt. 2 i Bestemmelser om barneidretten:

Et godt barneidrettstilbud kjennetegnes ved:

  • at barna trives
  • at flest mulig ønsker å delta
  • at det utvikler barna fysisk, psykisk og sosialt
  • at opplæringen er tilpasset barnets alder, utvikling og behov
  • at barn opplever mestring og framgang gjennom individuell veiledning og  oppmuntring
  • at treningen er lekbetont