Kampreglement

093

Spillerdispensasjon:

Spillere med godkjent dispensasjon av regionen kan også benyttes i turneringen.

Klister:

Det er kun tillatt å benytte vannløselig klister i klassen 16 år (f.1998 og 1997). Godkjente klistertyper er: Assist Sport, Select Profcare og Greppet Direct. Alle øvrige klisterkrukker er forbudt. Overtredelse medfører gebyr og lag kan bli bortvist fra turneringen.

Spillesteder:

Følgende haller blir benyttet: Skognhallen og Trønderhallen.

Spilletider:

Jenter/gutter 16: 2 x 20 min.

Jenter/gutter 14: 2 x 20 min.