Allidrett

SKOGN IL Allidrett har trening for alle fra 1.-4. trinn tirsdager.  Følg med på Facebook og Hoopit for oppmøte og tidspunkt.
Påmelding i Hoopit. Pga koronabegrensninger deles gruppa innendørs, når det ikke er trening i Torsbustaden/utendørs.
MINIIDRETT/ÅPEN HALL for førskolebarn kan dessverre ikke gjennomføres med nærværende koronarestriksjoner.

Allidrett er et tilbud for barn fra 6 t.o.m. 9 år (1.-4. klasse), og er et aktivitetstilbud basert på organisert idrettslek. I løpet av sesongen er allidrettsgruppa innom ulike idretter. Allidrettens trenere legger opp et løp for sesongen, og leder gruppa gjennom organiserte idrettstimer. Grunnlaget for aktivitetene er lek og moro, samtidig som man får lært spilleregler i de ulike idrettene.

Allidretten tilbyr:

  • Hallaktivitet i Skognhallen med aktivitetsledere tirsdager.

Påmelding kr. 100,- (pluss kontingent Skogn IL kr. 100). Les mer om påmelding her.