Generell info

Kjøkkenet er til bruk for Skogn IL, fotballgruppa under arrangement. Kjøkkenet leies ellers ut sammen med møterom til andre. Dersom noen skal bruke lokalet til møter og lignende skal det gis beskjed til den ansvarlige for utleie – Elin K Stene 97602966

Varer finner vi inne på kjøkkenet, kjølevarer i kjøleskap, frysevarer i fryseren ute i gangen. Disse varene er fotballgruppens eiendom. Utstyr til rengjøring finnes på vaskerommet i klubbhuset.

VED TRALLESALG SKAL FØLGENDE PRODUKTER SELGES:

 • Kaffe /Brus/
 • Vafler med syltetøy
 • Sjokolade

SALG FRA LUKEN

 • Alle varer nevnt ovenfor
 • Is
 • Popcorn

        Pølse med brød/chips selges kun ved turneringer/større arrangement. Det vil bli gitt beskjed når det blir aktuelt.

FØR SALG SKAL FØLGENDE GJØRES:

 • Hent kassa hos Bunnpris. I kassa ligger nøkler til klubbhuset.
 • Trakt kaffe og fyll opp kanner med varmt vann og kaffe
 • Steke vafler og ordne med syltetøy. ( Hver enkelt kioskvakt tar med vaffelrøre. ca. 1,5 liter)
 • Klargjøre tralla (kaffe, brus, vaffel, syltetøy, kopper, servietter osv)

Bruk pappkopper til kaffe/te/saft. Bruk servietter til vaffel.

ETTER SALG SKAL FØLGENDE GJØRES:

 • Skrive i loggboka (Hvordan gikk salget, hva solgte best, beskjeder til andre kioskvakter og styret osv)
 • Tømog skyll kanner og trakter
 • Tørk av bord og benker, kost gulv. Fli toalett og gang ( ikke i  garderobene) – vask om nødvendig.
 • Bær ut søppel
 • Rydd området for søppel – sjekk også utenfor kiosken og ved banene
 • Sjekk om det er varer som skaffes til veie før neste salgsdag – gi beskjed til kioskansvarlige.
 • Lever kassen på Bunnpris (Ved stenging av kiosk etter kl. 22, leveres kassa til en av personene som er satt opp på listen dagen etter)
 • Skitne kluter legges i en bøtte på vaskerommet. Kioskvakt torsdager tar med kluter hjem og vasker disse.

ANNET

 • Betal ut regninger fra dommere (hvis det er nok penger i kassen). Husk å legge dommerregningen i kassen som kvittering. ( Se eget skriv i  kassa ang. dette)
 • Gi beskjed til kjøkkenansvarlige hvis noe mangler av produkter. Og kom gjerne med tilbakemelding/forslag til andre ting som angår kiosken.

                Elin K Stene 97602966/ elin.kristiansen@levanger.kommune.no

TRALLA SKAL BRUKES

Takk for hjelpa og lykke til!

Hilsen Fotballstyret i Skogn IL