Medlemskontingent 2022

Alle utøvere og ledere må betale kontingent til Skogn IL for å få lov til å representere klubben.

Medlemskap i Skogn IL – Medlemskontingent 2022

Skogn IL vil fra og med 01.01.2022 ta i bruk Hoopit som klubbverktøy for medlemsregister og klubbadministrasjon. Hoopit har en egen app som alle kan benytte til å  kommunisere med medlemmene innen den gren de tilhører eller benytte chat for personlige meldinger, bane- og aktivitetskalender mm. Det mangler kanskje noen grupper fortsatt, men dette oppdateres fortløpende utover høsten.

Last ned Hoopit her. (link).

Medlemskap og kontingent 2022

Medlemskapet i Skogn IL er inngangsdøren for å kunne delta i aktiviteter i idrettslaget. Man regnes som medlem etter å ha betalt medlemskontingent, og medlemskapet følger kalenderår gjeldende fra 1.januar til 31.desember. Kontingent betales til Hovedlaget etter mottatt betalingskrav, kontingent for 2022 vil komme fra Hoopit. Når kontingenten er betalt, er man medlem i Skogn IL.

Satser kontingent 2022:

Kr. 100.- per medlem

Innmelding gjøres elektronisk via Hoopit.

Merk:

Styret i Skogn IL bestemte på årsmøte 2020 at medlemskontingenten skulle settes til kr.50,- pr.medlem for de under skolealder og kr.100,- for alle andre.

Medlemskontingent og forsikring

Alle barn som er medlem av Skogn IL (medlem er man når kontingent er betalt) og deltar i organisert aktivitet i klubbens regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring. Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år.

For mer informasjon om hvem forsikringen gjelder, og hva den omfatter kan du lese her

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/forsikring/

Annen generell informasjon

Alle som driver organisert idrett i regi av Norges Idrettsforbund (NIF) må være medlem av et idrettslag og betale medlemskontingent. Dette gjelder om det er trening, kamper, konkurranser, stevner, cuper osv. Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Kontingenten skal betales for hvert enkelt medlem.

Kontingent må ikke forveksles med treningsavgift o.l.

Medlemskontingenten betales til Hovedlaget mens treningsavgiften betales til den enkelte sportsgren. Inntektene fra kontingenten benyttes til å dekke kostnader Hovedlaget har for hele klubben. Kontingenten danner også grunnlaget for støtte fra Norges Idrettsforbund. Dette betyr at klubben får økonomisk støtte fra Idrettsforbundet, beregnet etter antall medlemmer som har betalt medlemskontingent.

Treningsavgiften er kostnaden for å delta i en sportsgren og skal dekke kostnader den aktuelle gruppen har. Treningsavgiften er tilpasset det tilbudet man får og kan variere både på årstrinn og nivå.