Kontingent Skogn IL

penger

Alle spillere må betale kontingent til Skogn IL for å få lov til å representere klubben.
Mange spillere har allerede tilknyttning til Skogn IL via familiekontingent, og behøver da ikke å betale ny kontingent.
Betaling skjer med giro til hovedlagets kontonr  4421.06.62119.

FAMILIER: HUSK NAVN OG BARNAS ALDER. Da blir det mindre jobb å registrere familier hos oss

Satsene er som følger:

Medlemskapet koster:
Familie kr. 200,-
Voksne kr. 100.-
Barn under 19 år kr. 50,-
Pensjonister valgfritt kr. 50,- eller kr.100,-