Medlemskontingent 2020

Alle utøvere og ledere må betale kontingent til Skogn IL for å få lov til å representere klubben.
Betaling skjer med giro som sendes ut på e-post til alle medlemmer som er registrert i Norges Idrettsforbunds medlemsregister for Skogn IL.

Medlemskap i Skogn IL – Medlemskontingent 2020

Innledning

Skogn IL vil i 2020 ta i bruk medlemsregisteret i NIF. Det blir derfor noen endringer med tanke på registrering av medlemmer og medlemskontingent. Du som er medlem vil vil få tilsendt medlemskontigenten, som da kan betales i nettbank, med vipps eller med betalingsløsningen i Min Idrett.

Medlemskap og kontingent 2020

Medlemskapet i Skogn IL er inngangsdøren for å kunne delta i aktiviteter i idrettslaget. Man regnes som medlem etter å ha betalt medlemskontingent, og medlemsskapet følger kalenderår gjeldende fra 1.januar til 31.desember. Kontingent betales til Hovedlaget etter mottatt betalingskrav. Når kontingenten er betalt, er man medlem i Skogn IL.

Satser kontingent 2020:

Kr. 100.- per medlem

Innmelding kan gjøres elektronisk via Min Idrett, eller send en mail til kasserer.

Merk:

Styret i Skogn IL bestemte på årsmøte 2018 at medlemskontigenten skulle settes til 100,- pr.medlem etter minstesatser gitt fra Norges Idrettsforbund

Det er foreløping ikke mulig å tegne familiemedlemsskap, men dette jobbes det med for å få på plass til 2021.

Medlemskontingent og forsikring

Alle barn som er medlem av Skogn IL (medlem er man når kontingent er betalt) og deltar i organisert aktivitet i klubbens regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring. Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år.

For mer informasjon om hvem forsikringen gjelder, og hva den omfatter kan du lese her

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/forsikring/

Annen generell informasjon

Alle som driver organisert idrett i regi av Norges Idrettsforbund (NIF) må være medlem av et idrettslag og betale medlemskontingent. Dette gjelder om det er trening, kamper, konkurranser, stevner, cuper osv. Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Kontingenten skal betales for hvert enkelt medlem.

Kontingent må ikke forveksles med treningsavgift o.l.

Medlemskontingenten betales til Hovedlaget mens treningsavgiften betales til den enkelte sportsgren. Inntektene fra kontingenten benyttes til å dekke kostnader Hovedlaget har for hele klubben. Kontingenten danner også grunnlaget for støtte fra Norges Idrettsforbund. Dette betyr at klubben får økonomisk støtte fra Idrettsforbundet, beregnet etter antall medlemmer som har betalt medlemskontingent.

Treningsavgiften er kostnaden for å delta i en sportsgren og skal dekke kostnader den aktuelle gruppen har. Treningsavgiften er tilpasset det tilbudet man får og kan variere både på årstrinn og nivå.