Laglederinstruks

Lagleder skal:

 • Sørge for å ha gyldig politiattest til enhver tid (gyldig i 3år)
 • Ha oversikt over lagets spillere, og rapportere til klubben ved endringer. Endringer omfatter nye spillere som begynner eller spillere som slutter, o.l.
 • Ha oversikt over hvem som har betalt treningsavgift og medlemskontingent. De som ikke har betalt dette kan ikke spille, da de ikke er forsikret.
 • Legge inn laget på Fiks før kamp.
 • Ha det administrative ansvar i forbindelse med informasjon til foreldre/foresatte og spillere.
  • sørge for å skrive kort referat etter foreldremøter, slik at alle ser hva som har blitt diskutert og bestemt.
  • når det kommer til dugnader, må det avklares på foreldremøter hvordan disse skal gjennomføres, og hvordan pengene skal forvaltes. Her er det flertallet som bestemmer.
  • sørge for at alle foreldre/foresatte er klar over at Facebook-grupper kun brukes til informasjon ikke til diskusjon. Dersom diskusjoner oppstår, må lagleder/administrator for de respektive gruppene, sørge for å fjerne tråden. Ved gjentakelse, bør de som diskuterer fjernes fra gruppen.
 • Booke treningstid på bane (med baneansvarlig); lønner seg å gjøre tidlig på året.
 • Ha ansvar for lagets bag med drakter, og førstehjelpsutstyr.
 • Ha ansvar for at spillerne rydder etter seg, både ute og inne.
 • Organisere kioskvakter til oppsatte uker, sette opp disse, delegere ansvar til foreldrene.
 • Lagledere for knøttespillere skal organisere, delegere og få gjennomført knøtteturnering.

Ha ansvar for lagets kampgjennomføring, utenom det sportslige:

 • Sørge for å ha vester tilgjengelig tilfelle motstanderlag har samme farge på drakter.
 • Ringe dommer dagen før for å forsikre seg om at han/hun kommer til avtalt tid.
 • Være sikre på at alle som spiller kamp har betalt avgift (forsikring)
 • Sørge for å skrive ut dommerregning, slik at dommer får betalt etter kampslutt.

Dersom lagleder lurer på noe, kan han/hun kontakte Styret.

Last ned laglederinstruks