Miniidrett

Miniidretten er et tilbud for barn fra 0-5 år (fra de kan gå), og er ment å være en aktivitet basert på frilek. Likevel tenkes det at hallen kan deles inn slik at de som ønsker det kan ha noe mer organisert lek. Dette stiller også krav til foreldrene som ses på som en ressurs i miniidretten.

Miniidretten vil foregå i Skognhallen tirsdager kl 17-18. Barna (sammen med foreldre) får også tilbud om svømming på onsdager i Skogn svømmehall fra kl 17-18.