Miniidrett

Miniidrett er et tilbud for barn fra 0 t.o.m. 5 år (anbefales fra barnet kan gå), og er et aktivitetstilbud basert på uorganisert aktivitetslek. Foreldre/foresatte skal alltid være tilstede og har ansvar for sine barn under aktivitetstimen. Foreldrene hjelper til med å sette ut apparater, matter og øvrig utstyr, samt rydde inn igjen når timen er avsluttet.

Miniidretten tilbyr:

  • Hallaktivitet i Skognhallen tirsdager kl. 17:00-18:00

Gratis påmelding (kontingent Skogn IL kr. 100). Les mer om påmelding her.