Påmelding og deltakerbevis

PÅMELDINGSAVGIFT:

Påmeldingsavgift pr lag er kr 1000,-

DELTAKERBEVIS:

Deltakerbevis koster kr. 850,- per person og omfatter blant annet:

 • Overnatting på skole 2 netter
 • 6 næringsrike måltider
 • Sosiale aktiviteter fredag og lørdag kveld
 • Foredrag om aktuelle tema
 • Lagledersamling
 • Dommersamling

Ett deltakerbevis gratis til en lagleder per lag.

Bestilling av deltakerbevis er bindende med +/- ett bevis. Alle innbetalinger må være foretatt innen 6.august. Lag som trekker seg etter påmeldingsfristen må betale gebyr kr. 1000,-.

Lag som ikke møter til turneringsstart mister innbetalt påmeldingsavgift og blir belastet med gebyr pålydende kr. 1000,-.

PÅMELDINGSSKJEMA

Følgende må fylles inn i skjemaet:

 • Navn på lag
 • Aldersgruppe
 • Antall spillere og ledere
 • Gjerne ankomsttidspunkt
 • Evt spesielle behov, allergier osv