Påmeldingsinfo

Idrettskolen og Skogn Idrettslag får tilskudd for påmeldte barn og det er derfor viktig for oss at alle som deltar leverer inn påmeldingsskjema slik at vi får registrert dere! Dette er en stor bidragsyter til at vi kan være med på å støtte opp om aktiviteter som alle i lokalsamfunnet nyter godt av.

Påmeldingsskjema er tilgjengelig i permen som blir lagt frem i Skognhallen når det er Idrettskole og vi setter stor pris på at skjema blir levert inn så snart som mulig. Du kan også laste ned påmeldingsskjema her. Skriv gjerne ut og lever i hallen.

KONTIGENT 2014-2015

For sesongen 2014-2015 gjelder følgende satser:

  • Miniidrett (opp til skolealder): 150,- per barn (ingen søskenmoderasjon)
  • 1.-4. klasse: 300,- for 1. barn, 200,- for søsken
Betaling gjøres til kontonr: 4420.06.31657 (merk betalingen med barnets/barnas navn)