Påmelding Allidrett

For å melde barnet ditt inn i Skogn IL Allidrett, må du:

  1. registrere barnet på innmeldingsskjema under første trening
  2. betale medlemsavgift til Skogn IL Idrettsskole (gjelder kun Allidrett 1. t.o.m. 4. klasse)
  3. betale kontingent til Skogn IL

1. Registrering

Alle som deltar i Skogn IL Allidrett må registreres på innmeldingsskjema. Dette fordi Allidretten mottar et tilskudd per medlem som er avgjørende for at vi skal kunne holde medlemsavgiften på et lavt nivå.

Skjemaet fylles ut og leveres under første trening (Styret oppbevarer skjemaene i grønn perm), eller du kan laste ned skjemaet her og levere til Styret førstkommende trening.

2. Medlemsavgift Allidrett

Medlemsavgiften betales inn på konto 4420.06.31657 etter første trening. Det er viktig at du merker innbetalingen med barnets for- og etternavn.

Følgende satser gjelder for 2018/2019:

  • Miniidrett (opp til 1. klasse): Gratis
  • Allidrett (1.-4. klasse): kr. 100,-

3. Kontingent Skogn IL

Idrettstinget har vedtatt at for å bli medlem i et idrettslag, må det betales kontingent. «Ved betaling av kontingenten, får medlemmet medlemsrettigheter i idrettslaget, får ta del i idrettslagets aktiviteter og forplikter seg samtidig til å følge NIFs regelverk.»

Kr. 100 per barn betales inn på konto 4421.06.62119. Det er viktig at du merker innbetalingen med barnets navn og fødselsår.

Kontingenten følger kalenderåret. Det vil si at den gjelder inneværende år kontingenten er innbetalt. Kontingenten betales kun én gang per år, uavhengig av hvor mange lag man er medlem i.