Parkeringsavgift Lundsbustaden

Enkeltbillett til parkering koster 50,- kr og gjøres via Vipps eller easypark på Lundsbustaden.

Årskort koster 500,- og gjelder hustandsmedlemmer, kjøpes via Vipps eller easypark på Lundsbustaden. For de som vil betale direkte til konto kan 500,- kr betales til konto 4202.18.00311.

Betaleringer på vipps og til konto merkes med navn slik at vi har oversikt ved evt. kontroll av parkering.

De som ønsker å støtte løypekjøringen litt ekstra kan betale enten via vipps eller til konto.