I forbindelse med årsmøtet i idrettslaget i slutten av mars, ble det utnevnt 3 nye æresmedlemmer. Kun en av disse hadde anledning til å motta æresmedlemskapet sitt denne kvelden, det var Per Wiborg. Han har bakgrunn som både utøver, tillitsvalgt og ikke minst hele 30 år som idrettslagets revisor. En viktig og stor jobb, idrettslaget har hele 8 grupper som alle skal levere godkjent regnskap. Dette er en jobb Per har gjort samvittighetsfullt i alle år! Før påske fikk skigruppa samlet de som ennå ikke hadde fått sin velfortjente heder og ære. Og naturligvis ble denne tilstelningen lagt til skigruppas egen storstue, Torsbustadhytta. Tilfeldigvis heter begge de to nye æresmedlemmene Jan. Jan Skevik er en velkjent skikkelse og ildsjel innen hopp og kombinert. Som utøver har han plasseringer helt i toppen både i veteran NM og VM. Men det er først og fremst gjennom sitt engasjement og utrettelige arbeid med å utvikle og vedlikeholde hoppanlegget i Torsbustaden Jan har satt spor etter seg. At Torsbustaden nå fremstår som en av landets beste utviklingsarenaer for rekruttering til hopp og kombinertsporten kan i stor grad tilskrives hans innsats. I sesongen er han daglig i anlegget for i preparere og klargjøre bakkene for aktivitet. Det må også nevnes at han har gjort en betydelig innsats på anleggssiden for norsk hoppsport gjennom Norges Skiforbund. Den andre Jan, med etternavn Rønning, er godt kjent i trøndersk langrenn. Han har også bakgrunn som aktiv utøver i Skogn IL, både innen langrenn og ikke minst som langdistanseløper. Jan var i mange år blant Midt-Norges beste løpere. Det sies at han og sønnen Eldar ennå ikke har kommet til enighet om hvem som har Skogn IL’s bestenotering på halvmaraton. Naturligvis var Jan sammen med andre dyktige foreldre en viktig brikke når Skogn IL’s langrennsmiljø blomstret rundt årtusenskiftet. Etter hvert har det blitt mye skismøring og her har Jan bidratt sterkt for både klubb, krets og landslag gjennom mange år. De største opplevelsene fikk han nok da han bidro til klubbens mange medaljer i NM stafetten (2 gull og en bronse) og lagsprint (4 gull og 2 sølv). Men den kanskje viktigste jobben han har gjort var da han sammen med andre ildsjeler sto i spissen for å lage veien opp til Lundsbustaden. I dag er denne veien et meget populært utgangspunkt for turer i friluft gjennom hele året. En annen fin representant for Skogn IL, Trym Nergård Rønning, fikk sin velfortjente innsatspokal for 2018. Han har først og fremst bakgrunn som langrennsløper i tillegg til at han er aktiv i friidrett. Det ble spesielt fremhevet Trym’s positive holdning og bidrag til å skape et godt idrettsmiljø.