Nytt styre er valgt for Skogn IL Allidrett, og vi ønsker nye og gamle medlemmer velkommen til en ny sesong med masse aktivitet! Oppstart for miniidrett og allidrett (1. t.o.m. 4. klasse) blir tirsdag 17. september 2019.  For de minste medlemmene – fra 0 t.o.m. 5 år – er tilbudet gratis. For de eldste medlemmene – fra 6 t.o.m. 9 år, som har et trenerstyrt aktivitetstilbud – er medlemsavgiften kr. 100 per medlem. Husk at alle medlemmer må betale kontingent til Skogn IL for å få lov til å benytte seg av idrettslagets aktivitetstilbud. Aktivitetstidene i Skognhallen blir som tidligere:
  • Hallaktivitet tirsdager (Skognhallen):
    • Miniidrett kl. 17:00-18:00
    • Allidrett (1. t.o.m. 4. klasse) kl. 18:00-19:00
Påmelding skjer via påmeldingslapper ved første gangs oppmøte i Skognhallen. Bade-/svømmeaktiviteten som tidligere var på onsdager, utgår dessverre fra Allidrettens aktivitetstilbud inntil videre grunnet prisøkning på halleie. Det nye styret består av Camilla Støre (leder), Knut Sandberg (kasserer), Siv Mona Haugen (styremedlem) og Ingrid Myhr (styremedlem). Velkommen på Allidrett 17. september!