Skogn IL gjennomførte et ekstraordinært årsmøte 28. august. Stig Søraker ble valgt til leder for Hovedlagets styre. Hovedlagets styre består av følgende øvrige medlemmer: Erlend Malum (nestleder), Grethe Johansen (sekretær), Roar Enstad (kasserer), Rita Irene Johnsen (styremedlem) og Tommy Gustad (styremedlem).