Bygging av vårt nye klubbhus på Reemyra pågår med full styrke, og vi ser virkelig at bygget tar form. Det har gått to år siden brannen i vårt gamle klubbhus, og tiden i mellomtiden har vært brukt til å avklare forsikringsoppgjør, avklare utvikling av Reemyra stadion, beslutte budsjett og finansiering, diskutere plassering samt detaljplanlegging av det nye klubbhuset etc. Skogn IL er byggherre, mens vi valgte Kjølen og Nydal Bygg som totalentreprenør. De benytter seg av lokale underleverandører for de tekniske fag, samt grunnarbeider. Det nye bygget vil koste omtrent 13 millioner kroner, og forsikringsoppgjøret dekker litt over halvparten av dette. Det resterende beløp må dekkes gjennom spillemidler, momskompensasjon, dugnader og forhåpentligvis et positivt næringsliv som vil bidra med sponsormidler og/eller nødvendig innredning. Vi er imidlertid avhengig av mellomfinansiering i 1-5 år etter ferdigstilling før vi får utbetalt momskompensasjon og spillemidler. Arbeidsgruppa som har jobbet med det nye klubbhuset har vært Stein Arne Flovik (prosjektleder), Erlend Malum, Rune Kvarsvik og Stig Søraker. I tillegg har fotballgruppa vært representert med Silje Aabakken og Elin Kristiansen, mens Jan Tore Berg har representert styrkeløftsgruppa. Klubbhuset er planlagt ferdigstilt i april 2020. Og bygget blir på totalt 540 m2 fordelt på to etasjer. Det blir et stort, flott og innholdsrikt klubbhus - med fire garderober, to dommergarderober, flere WC’er, lokale for styrkeløft/trening (på 120 m2), kjøkken, restaurant, utleielokale, møterom, speakerrom, teknisk rom, lager, utstyrsbod og heis/løfteplattform. Klubbhuset er bygget i henhold til kravene for universell utforming. Nå i september og oktober pågår arbeid med råbygget, vindtetting, vindusmontering, taktekking, bordkledning, innvendig isolering og utvendige trapper/repos. Det er satt opp forskriftsmessige stillaser rundt bygget, og byggeområdet er sikret med byggegjerder. Skogn IL har vært med i arbeidet med å etablere og vedlikeholde en HMS-plan for byggeperioden. Vi ser imidlertid at det er en utfordring med at barn/ungdom beveger seg innenfor gjerdene for å hente baller eller for å utforske bygget. Skogn IL og Kjølen/Nydal har satt seg som mål at vi ikke skal ha personskader forbundet med bygging av klubbhuset, så vi ber alle lagledere, foreldre, foresatte og andre voksne om å bidra til at vi unngår alvorlige hendelser. Vi ber også om at lagledere diskuterer dette med spillerne på sine respektive lag. I løpet av vinteren og våren blir det noe dugnadsarbeid, spesielt i andre etasje og utendørs. Vi kommer tilbake til dette med konkret plan, informasjon og invitasjon. Når klubbhuset blir ferdigstilt, starter jobben med å rive det aller eldste klubbhuset (fra 1953) og etablere en stor parkeringsplass. Dette vil igjen bidra til forbedret trafikksikkerhet på hele området. Vi takker alle involverte spillere, lagledere, foreldre, foresatte og besøkende for tålmodighet og positivitet i perioden vi har vært gjennom og fram til ferdigstilling. Vi gleder oss til våren og ferdigstilling av Skogns nye storstue.   Stig Søraker, styreleder Skogn IL