Levanger kommune er i ferd med å oppgradere uteområdet på Skogn barne- og ungdomsskole, noe mange sikkert har sett og fulgt med på i høst. Arbeidet startet sommeren 2019 og vil pågå litt ut i november 2019. I tillegg vil noe sluttføres sommeren 2020, da det er noe arbeid som gjenstår som krever sommertemperaturer.

Uteområdet på skolen har blitt brukt til parkering når det er aktivitet på skolen eller i Skognhallen på kveldstid og helg, selv om det ikke er lagt til rette for dette. Oppgradering av uteområdet gjør imidlertid at det ikke vil være mulig å kjøre og parkere på skoleområdet som før, eksisterende parkeringsplasser skal benyttes fom uke 44. Slik er det egentlig også i dag, men når uteområdet nå fylles med ulike anlegg og faste installasjoner blir ikke det lenger mulig. Det vil forhåpentligvis også bli mer aktivitet på uteområdet kveld og helg, så dette er også et viktig trafikksikkerhetstiltak.

Det vil kun bli lagt til rette for varelevering til Skognhallen og HC-innkjøring til Skogn svømmebasseng. Øvrig innkjøring og parkering på skoleområdet er ikke tillatt, og det vil bli gjort tiltak for dette.

Det vil komme mer informasjon om løsning for varelevering og innkjøring HC.

Levanger kommune håper det nye uteområdet på skolen fører til masse aktivitet både i skoletiden og ellers, og som også vil være positivt for aktivitet i Skognhallen. Derfor er det viktig at vi sammen jobber for å få trafikksituasjonen til å fungere.