Foran Lerkendal-publikummet i pausen på Rosenborgs siste hjemmekamp i år fikk Skogn IL en gavesjekk på 20.000 kroner fra Coop Midt-Norge og RBK. Midlene skal gå til å støtte klubbens arbeid med jentefotballen. Har bremset frafallet –Det er utrolig hyggelig å få denne støtten. Vi søkte om midler fra Coop-RBK-fondet til aktiviteter som kan videreutvikle satsingen vår på jentefotball. Gjennom systematisk arbeid på jentesiden mellom årsklassene, har vi i løpet av de siste tre-fire årene klart å bremse frafallet når jentene kommer opp i aldersklassene, sier Raymond Brønn, trener for Skogn jenter 17. Thea How Brønn var på plass for å motta sjekken. Skogn har også fokus på å få flere kvinnelige trenere i klubben.  – Vi oppfordrer kvinner til å ta både kurs og trenerroller, og bidrar økonomisk til dette. Kvinner i styret er også viktig. Her ønsker jeg å trekke frem Silje Aabakken, som er en fantastisk ressurs for klubben vår, sier Brønn.  Utvikling av jentefotballen  Da Coop Midt-Norge og RBK inngikk sin samarbeidsavtale i 2015, etablerte man samtidig et fond for regional talentutvikling. Fra salget av RBK-brød i Coop sine butikker settes det hvert år av et beløp som gis til breddeidrettsklubber i Trøndelag.  – I år som i fjor valgte vi å sette fokus på jentefotballutvikling, og dele ut midler til klubber som har gjort en verdifull og god jobb i utvikling av kvinne- og jentelag, spillere og trenere, sier Bjørn Vik-Mo, viseadministrerende direktør i Coop Midt-Norge.  – Vi valgte å dele midlene mellom flere, det er veldig mange klubber som gjør en fantastisk jobb med å utvikle jentefotballen. Vi vet at det jobbes godt i Skogn IL, og ønsker å bidra ytterligere til dette, sier Vik-Mo.  Viktig for RBK – Vi i RBK er veldig opptatt av å støtte opp om det arbeidet som skjer ute i breddeklubbene, enten det er innenfor jente- eller guttefotballen, sier Tove Moe Dyrhaug, daglig leder i Rosenborg Ballklub.  – Samfunnsansvaret står sterkt i klubben, der deler vi og Coop samme verdisyn. Vi er opptatt av å engasjere oss lokalt, sier Dyrhaug.