Ildsjelpris 2019 tildeles: Vegar Hynne Begrunnelse: Vegar Hynne tok over som leder i Skogn IL alpint i 2015, og dannet sammen med flere andre et nytt alpinstyre. Bakgrunnen var en redningsaksjon for alpinanlegget, som var nedleggingstruet etter mange dårlige vintre med få åpningsdager og få ildsjeler til å drive det videre. Facebooksiden «Bevar Torsbustaden alpinsenter» ble opprettet, og fikk raskt over 1500 medlemmer. Vegar og resten av gjengen i Torsbustaden alpinsenter har siden da gjort en enorm dugnadsjobb for å skape et tilbud for uorganisert aktivitet for innbyggerne i hele Levanger og omegn. Dette er av stor regional betydning og favner bredt i befolkningen. Vegar er travel småbarnsfar, og vet hvor viktig et slikt næranlegg er for barnefamilier. Når bakkene er åpne, er Vegar å se i de fleste roller og alltid med et smil om munnen og tid til en prat. Dette skaper et godt og trygt miljø. Vegar er selv skientusiast og oppsøker skidestinasjoner verden rundt. Likevel er Torsbustaden viktigst for Vegar, og her bidrar han til at flest mulig får oppleve verdien med skigleden. Også for Vegar startet det i Torsbustaden. Det er mye som skal være på plass for å drifte et alpinanlegg - vegetasjonen må holdes nede sommerhalvåret, sikkerheten må ivaretas, heisen må være godkjent, bakken skal tråkkes og kiosken driftes for å nevne noen. Innsatsen som legges ned har betalt seg i form av mye besøk i anlegget når snøforholdene er gode, over 9000 besøkte anlegget rekordvinteren 2017/2018. Ungdomshuset har arrangert skidag hvor 300 ungdommer deltok og Skogn forum arrangerte ungdomskveld med like mange deltagere. Da var det også satt opp buss fra Leksvik. Dette viser at engasjementet til Vegar og resten av gjengen betaler seg.  Vi ønsker lykke til med årets sesong, og håper værgudene er på deres side til snøproduksjonsanlegget er på plass og kan gi dere større forutsigbarhet. Tusen takk for innsatsen!