Nytt flott uteområde på Skogn barne- og ungdomsskole gjør at det ikke vil være mulig å kjøre og parkere på skoleområdet som før. Eksisterende parkeringsplasser skal derfor benyttes. Det er nå montert to bommer, som vist på vedlagt kart. Ber derfor om at denne informasjon spres videre og respekteres slik at eksisterende p-plasser benyttes og at det ikke kjøres og parkeres over og rundt anleggene. Dette er også et viktig trafikksikkerhetstiltak – det vil være økt aktivitet på uteområdet både kveld og helg.  Det vil kun bli lagt til rette for varelevering til Skognhallen som vist på vedlagt kart. HC-innkjøring til Skogn svømmebasseng ivaretas. Dette gjelder også varelevering til Skognhallen ved store arrangement. Øvrig innkjøring og parkering på skoleområdet er ikke tillat.