Agenda:
  • Velkommen
  • Hovedpunkter grunnlagsrapporten
  • Interimstyrets arbeid
  • Fremtidig organisasjonsmodell i Torsbustaden
  • Inspirasjon
  • Vi løfter blikket
  • Hvem bør delta som eiere?
  • Interimstyrets anbefaling så langt
Pause m/ kaffe
  • Innspill fra dere
  • Oppsummering
Møtetid: 19-21 Velkommen!