Agenda: Velkommen Hovedpunkter grunnlagsrapporten Interimstyrets arbeid Fremtidig organisasjonsmodell i Torsbustaden Inspirasjon Vi løfter blikket Hvem bør delta som eiere? Interimstyrets anbefaling så langt Pause m/ kaffe Innspill fra dere Oppsummering Møtetid: 19-21 Velkommen! På vegne av Interimstyret for Torsbustaden snøproduksjon Kjersti Nordberg