Hovedlaget i Skogn IL kaller inn til årsmøte. Onsdag 17.06.20 klokka 19:00 Sted: Klubbhuset Sakliste:
 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Velge dirigent
 3. Velge protokollfører
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 5. Godkjenne innkallingen
 6. Godkjenne saklisten
 7. Godkjenne forretningsorden
 8. Behandle årsberetninger
 9. Behandle regnskap
 10. Vedta budsjett
 11. Fastsette medlemskontingent
 12. Behandle forslag og saker:
  • Skogn IL lov
  • Torsbustaden Skisenter
 13. Behandle organisasjonsplan:
  • Endring: etablere kontrollutvalg
 14. Innsatspokal <17 år og >17 år
 15. Æresmedlemskap
 16. Valg
 17. Engasjere revisor
Valg:
 • Styreleder
 • Nestleder
 • Kasserer
 • Sekretær (ikke på valg)
 • Styremedlem 1 (ikke på valg)
 • Styremedlem 2
 • Gruppenes styrer
 • Kontrollutvalg
 • Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett (evt gi styret fullmakt til å oppnevne representantene)
 • Valgkomité