Norges fotballforbund har vedtatt at all breddeaktivitet avlyses ut april. Dette innebærer all form for trening, samlinger og kampaktivitet. Vedtaket kommer som følge av FHIs anbefalinger om tiltak for å hindre spredning av koronaviruset i Norge. NFF følger situasjonen tett, og er sammen med NIF i løpende dialog med helsemyndighetene. Skogn IL Fotball følger vedtaket til NFF, og stenger Reemyra Stadion for all fotballaktivitet. Vi holder oss oppdatert på NFF sine anbefalinger og vedtak, og  kommer tilbake med ny informasjon når den foreligger. Silje Aabakken Styreleder Skogn IL Fotball