Coronaviruset har snudd opp-ned på tilværelsen for oss alle. Skogn IL skal bidra til å redusere risiko for spredning av coronaviruset, og har som tidligere nevnt besluttet å stenge alle anlegg for en periode. Vi registrerer imidlertid at barn og ungdom benytter kunstgressbanen for uorganisert lek og aktivitet. Dette basert på Fotballforbundets råd om egeninitiert fotballaktivitet i små grupper. Skogn IL ønsker å presisere at vi følger Levanger kommunes føringer og råd om å stenge alle anlegg. Vi ber derfor alle foreldre og barn om å følge disse beslutningene.   Med hilsen Styret i Skogn IL