Helsedirektoratet har som kjent utarbeidet veiledning og anbefalinger til hvordan forbudet mot idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet hvor personer fysisk møtes, skal forstås. Det åpnes imidlertid nå for idrettsaktivitet om man følger helsemyndighetenes anbefalinger. Styret i Skogn IL har vedtatt at før og i påska er det kun sykkelgruppa som kan utøve organisert aktivitet. Det forutsetter imidlertid at utøverne overholder kravet om ikke å være flere enn 5 personer samlet og holde minst 2 meters avstand. Reemyra stadion er fortsatt stengt for aktivitet - både organisert og uorganisert. Etter påske kommer vi tilbake med oppdatert informasjon. Vi takker alle aktive utøvere, ledere og foreldre/foresatte i Skogn IL for den lojalitet og tålmodighet som dere viser i denne vanskelige tiden. Ønsker dere alle ei god påske! Med hilsen styret i Skogn IL.