Skogn IL har nå besluttet å åpne Reemyra Stadion for fotballaktivitet igjen. Selv om ingen idrettsarrangement blir gjennomført før tidligst 15.juni, ser vi at barn og unge trenger fysisk aktivitet. Vi åpner derfor for både egentrening og organisert trening.   Vi som bruker banen må forholde oss til fotballens koronavettregler;
  • Det bør være en voksen person til stede per gruppe
  • Det skal være maks 5 per gruppe
  • Vi må holde minst 2 meter avstand til hverandre, både innad i gruppen og til andre grupper 
  • Det er ikke tillatt med nærkontakt
  • Ball og utstyr skal vaskes før og etter bruk – hjemme
  • Ballen skal ikke tas i hendene, eller heades
  • Bruk gjerne rene votter/hansker under trening
  I og med at vi åpner for organisert trening for lagene våre, vil dette si at lagene får tildelt tid. Under organisert trening, skal ingen andre være på Reemyra. Egentreningen må foregå når Reemyra er ledig. Treningstidene, altså når Reemyra er opptatt, er opplistet nedenfor. Trenerne og laglederne har fått en detaljert veileder å forholde seg til, ihht NFF og myndighetenes smittevernregler.   
  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
16.30 - 17.45 J 15 J 13 G 13 J 15 J 14  
18.00 - 19.15 G 13 J 17 G 14 J 17 J 13 G 16
19.30 - 20.45 G 14 G 16 J 14  G 16      
  Dersom det skal være mulig å holde Reemyra åpen, er det viktig at alle som bruker anlegget følger disse reglene. Ved overtredelser kan og vil vi stenge igjen. Vi ønsker at foreldre er seg sitt ansvar bevisst, og tar en prat med barna sine. Hovedsaken nå er å få barn og unge ut i aktivitet igjen, samtidig som vi følger helsemyndighetenes anbefalinger og holder smittefaren nede.   Vi takker igjen for tålmodigheten i denne spesielle tiden.   Med vennlig hilsen  Styret i Skogn IL og styret i fotballavdelingen