Det utpekes et nytt æresmedlem for året 2019. Denne går til en person som har vært aktiv i idrettslaget i nesten hele sitt liv. Vedkommende har vært aktivt utøvende, trener og leder i flere idretter (eks fotball, friidrett, sykkel og ski). I skigruppa har han/hun i de siste 20 år vært både trener, kasserer, leder av langrennsutvalget og leder av skigruppa. Vedkommende har lagt ned en formidabel innsats både organisatorisk og i forhold til de aktive skiløperne, med hensyn både til bredde- og toppidrett. Skigruppa utviklet et godt samhold ved å ha mye fellesaktiviteter både lokalt, regionalt og nasjonalt. Han har alltid vært en tydelig og god organisator og ledertype. Hans Petter Krogstad utpekes til nytt æresmedlem i Skogn IL.